Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız Doğayı korumak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için “Sürdürülebilir Çevre” ilkesiyle hareket ederek tüm çalışanların katılımıyla uyguladığı Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlıyoruz.

Bu doğrultuda oluşturduğumuz Çevre Politikamız aşağıdaki taahhütlere dayanmaktadır:

  • Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını özümsemek ve yaygınlaştırmak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan direkt ve endirekt çevresel etkileri kontrol altında tutmak,
  • Çevreyle ilgili tüm yasal düzenlemeleri duyarlılıkla izlemek ve gereklerini yerine getirmenin yanı sıra
  • ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını sürekli takip etmek,
  • Çevreyle bağlantılı ilgi gruplarıyla birlikte daha yaşanabilir ve sürekliliği sağlanabilir bir dünyanın yaratılmasını sağlamak,
  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirme bilinciyle hareket ederek, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak,
  • Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın farkındalık ve gelişimine katkıda bulunmak.

20 Yıldır

Çevreye Duyarlı

Ali Hikmet KARAOSMANOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı