Erozyon Kontrol Ürünleri

İzofen

EROZYON KONTROL ÜRÜNLERİ

Eğimli yüzeylerde bitkilendirilme öncesinde, rüzgar ve suyun neden olabileceği ve boru hatları yastıklamaları, kıyılarda filtreleme ve mekanik süzme amaçlı kullanımlar için yüksek yüzey erozyonunu önlemek maksadı ile kullanılan, polipropilenden üretilen erozyon kontrol ürünüdür.